Autojen lisääminen ei elävöitä keskustaa

Kirjoittaja

Enni Niittykangas

Keskustojen autioituminen herättää huolta kaupungeissa. Jyväskylässä keskustan elvyttämiseksi on pystytetty erinäisiä hankkeita ja tilannetta on kartoitettu useiden asukaskyselyiden avulla. Vilkkaan ydinkeskusta -ohjelman toteuttamassa kyselyssä keskustassa asioinnin haitaksi nimettiin toistuvasti:

  • Pysäköinnin hinta
  • Ylipäätään pysäköinnin maksullisuus

Ongelmaa koitettiin ratkaista viime joulukaudella ilmaisen lauantaipysäköinnin avulla. Keskustan yrittäjät olivat huomanneet kaupan vilkastuneen, joten (joulusta huolimatta) tuloksista tehtiin johtopäätös, että jatkossakin kannattaa suosia maksutonta pysäköintiä. 

Kaupungin kuusikaistainen autotie
Autot eivät luo viihtyisämpää keskustaa vaan päin vastoin.

Maksuton pysäköinti on kuitenkin todistetusti suora kannustin autoilun lisäämiseen. Lisääntynyt autojen määrä puolestaan vähentää kaupunkialueen viihtyisyyttä ja turvallisuutta, joten keinot asukkaiden keskustassa vietetyn ajan lisäämiseksi ovat enemmän kuin ristiriitaiset.

Asukaskyselyiden ongelmallisuus

Ihmiset ovat huonoja arvioimaan päätöksentekoonsa vaikuttavia tekijöitä. Se, että maksamme jotain on konkreettinen toiminto, jolla on suoria vaikutuksia taloudelliseen tilanteeseemme. Tällöin toiminnasta aiheutuneet tunnereaktiot ovat helppoja tiedostaa ja tilanne painuu mieleen. 

Mitä enemmän autoja, sitä enemmän ne tarvitsevat tilaa.

Ympäristömme vaikuttaa meihin kuitenkin jatkuvasti tiedostamattomasti. Olemme kasvaneet yhteiskunnassa, joka on rakennettu autoilun ehdoilla, joten olemme kykenemättömiä tunnistamaan sen lukuisia vaikutuksia hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. 

Väitän, että jos asukkaille näytettäisiin seuraavia kuvasarjoja ja kysyttäisiin uudelleen millaisessa kaupunkiympäristössä tahtoisit viettää aikaasi, niin hyvin harvat valitsisivat autoilua edistävän kuvan. Se on kuitenkin seurausta autoilua edistävästä päätöksen teosta ja muun muassa maksuttoman pysäköinnin todellinen hinta.

Autot vaikuttavat merkittävästi viihtyvyyteen ja siihen, kuinka sujuvaa ja mukavaa muu liikkuminen voi olla.
Autoille rakennettu ympäristö vaikuttaa myös arkkitehtuuriin.

On käsittämätöntä kuinka kaupunkien kehityshankkeet yhä edelleen pyrkivät edistämään autoilua, nimeten ne “asukkaiden toiveiksi”, vaikka asukkaat eivät käsitä mitä toivovat ja lukuisat tutkimukset osoittavat toisin.

Tulevissa teksteissä tulenkin herättelemään siihen, mitkä tekijät ovat tutkitusti merkityksellisiä kaupunkien viihtyvyyden, turvallisuuden ja elävyyden kannalta.

Lue lisää
Lue lisää
Instagram
YouTube
Mörkölän hakkuut ja tuulivoimaa

Mörkölän hakkuut ja tuulivoimaa

Mihin teollisuuden tarpeisiin metsää on suotavampaa uhrata? Lue, mitä Hyrynsalmen tuulivoimalapuistojen rakentaminen vaatii luonnolta.

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.