Lapsen kasvatus ilmastokriisin keskellä

Kirjoittaja

Enni Niittykangas

Pallon kokoinen elämä kannusti Instagramissa jakamaan ajatuksia lapsen kasvatuksesta ilmastokriisin keskellä. Hänen aiheeseen mukaansatempaava blogiteksti löytyy täältä.

Pallon kokoinen elämä nostaa esille, miten ekokriisin keskellä eläminen ei ole henkisesti helppoa ja tiedon lisääntyessä tulevaisuuden näkymät näyttäytyvät vain lohduttomammalta. Siksi halusinkin lähestyä aihetta kuluttamisen sijaan siitä näkökulmasta, miten ilmastoystävällinen toiminta vahvistaa lastemme kehitystä. Lapsen kriisissä toimimisen ohjeistuksessa sanotaan, että lapsi tarvitsee kriisin keskellä erityisen paljon turvallisuutta ja rutiineja. Ilmastokriisin aiheuttamat tunteet eivät häviä viikoissa, joten jo tämän hetken valinnoillamme luomme sitä turvaverkkoa, joka lohduttaa lapsiamme myös tulevaisuudessa.

Lapsen katse kohti tulevaisuutta

Turvallisuuden perustan luovat tunnetaidot. Kyky ilmaista tunteitaan ja säädellä niitä luovat perustan itsehillinnälle, omien tarpeiden kuuntelulle, itsearvostukselle ja -luottamukselle sekä jämäkkyydelle. Se, että ylitämme maapallomme kantokyvyn rajat vuosittain yhä aikaisemmassa vaiheessa ei ole lastemme syytä vaan aikuisten, jotka eivät ole oppineet edellä mainittuja taitoja ja ovat haluttomia harjoittamaan niitä.

Kyky ilmaista tunteita ja tunteiden säätely

Meidän jokaisen tulisi kysyä niin itseltämme, että voinko kotonamme näyttää kiukkua ja ahdistusta? Kun voimme ilmaista tunteita monipuolisesti opimme käsittelemään myös ikäviä tunteita niin, etteivät ne muutu vahingoittaviksi. Tunteiden säätelyn kautta hallitsemme itseämme. Emme ajaudu tunteiden vietäväksi, emmekä jää vellomaan ikävyyteen turhan pitkäksi aikaa. 

Meidän tulisi nähdä, että millaisen esimerkin tunteiden hallinnasta ja itsehillinnästä luovat ne toimet, jos tunteita tukahdutetaan tai kaikki saadaan heti? Saako lapsi tuntea pettymystä? Vahvistavatko ympärillä nähtävä ostokäyttäytyminen impulssien ja mielihalujen hallitsemista? Oppiiko lapsi tunnistamaan todelliset tarpeet mielihaluista? Kyse ei tietenkään ole pelkästään fiksuun ostokäyttäytymiseen kasvamisesta, koska kyvyllä säädellä omia tunteita opitaan olemaan myös sinut itsemme kanssa ja pettymykset pysyvät oikeissa mittasuhteissa. Itsehillinnän avulla saavutamme meille asetettuja tavoitteita ja selviydymme arjen askareista, kun impulssimme eivät johdata meitä.

Omien tarpeiden kuuntelu

Näyttääkö elämäntapa mallia omien tarpeiden huomioimiselle? Vahvistuuko kyky  huomaamaan milloin on nälkä tai milloin tarvitsee fyysistä aktiivisuutta, jos laiminlyömme aktiivisen liikkumisemme tarpeitamme? Vahvistaako arki minäpystyvyyden kokemuksia? Opettammeko huomioimaan muiden tarpeita vai osoittaako tekomme, että meidän tarpeemme voivat mennä eläinten, muiden ihmisten tai luonnon edelle niistä piittaamatta? Ensisijaisesti meidän tulee oppia kuuntelemaan omia tarpeitamme, jotta voisimme huolehtia myös toisista. Perustarpeiden tyydyttämien lisää ilon, tyytyväisyyden ja mielihyvän kokemuksia, oppien tunnistamaan myös sen, mikä ei tee itselleen hyvää. Näiden kokemusten kautta kyky empatiaan laajenee.

Itsearvos ja -luottamus

Itsearvostuksen ja -luottamuksen lisääminen ovat niitä avaimia, joiden kautta en pelkää sitä kuinka lapseemme suhtaudutaan ollessaan ryhmänsä ainoa kasvissyöjä, voimmeko käyttää käytettyjä vaatteita tai kulkea pyörällä sinne, minne kaikki muut tuntuvat menevän autolla. Itseltään kannattaakin kysyä, että opettaako arkemme sopivaa jämäkkyyttä, joka opettaa puolustamaan omia näkemyksiään ja puolustamaan omia rajojaan? Uskaltamaan sanoa “ei”? Toimimaan niin, ettei se heikennä omaa tai toisten hyvinvointia? Itsearvostuksen kautta luomme tyytyväisyyttä omaan elämään tai tahdomme ponnistella sen muuttamisesta paremmaksi. Uskoessaan omaan kykyihin ja mahdollisuuksiin, vahvistuu myös usko siihen, että voin vaikuttaa.

Kaksi lasta kävelee vierekkäin metsäisen niityn polulla

Lopuksi

Kaiken tämän kautta opimme jämäkkyyttä luoden itsellemme suojaavia rajoja, jolloin emme anna toisten loukata itseämme niin herkästi. Vastatessa edellä esitettyihin kysymyksiin ilmastolasien läpi ymmärrän yhä laajemmin, miksi puhutaan juuri kestävästä elämäntavasta. Kestävän elämäntavan kautta arkeemme muodostuu hetkiä, joiden kautta käymme läpi tunnetaitojen opintietä läpi huomaamatta. Vaikka kierrätys tai päästöjen vähennys olisi turhaa, niin vahvan minuuden kasvatus ei.

Tiedot tunnetaidoista Suomen mielenterveysseuran, Tunnetaitojen perusteet tekstistä.
Lisää loistavaa tietoa tunnetaidoista erityisesti kasvatuksen kannalta Tunnetaitoja lapselle nettisivuilta, webinaareista ja somesta.

Lue lisää
Lue lisää
Instagram
YouTube
Liikkuminen lasten kanssa ilman autoa

Liikkuminen lasten kanssa ilman autoa

Mitä liikenneturva suosittelee huomioimaan, kun lasta kuljetetaan ilman autoa pyörällä tai julkisessa liikenteessä? Lue vinkit turvalliseen liikkumiseen.

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *