STOP! Autoilijoiden kuritukselle vai lisää kuria?

Kirjoittaja

Enni Niittykangas

STOP! Autoilijoiden kuritukselle -Facebook-ryhmään on liittynyt jo yli 250 000 jäsentä, kertoen siitä kuinka monelle auto on osa identiteettiä. Se kuvastaa vapautta, itsemäärämisoikeutta ja mahdollisuutta tehdä työtä. 

Taistelu autoilun kustannuksia vastaan on niin voimakasta, että unohdetaan kuinka vapaus tuo mukanaan vastuuta, jolla on hintansa. Tässä tekstissä käyn läpi Stop autoilijoiden kuritukselle! -adressin muutamien vaatimuksien kolikon toistapuolta. 

Autotie pimeällä. Shell-bensa-asema ja autojen valojuovia.
Poimintoja Stop! Autoilijoiden kuritukselle adressista, joihin vastaan oman mielipiteeni.

“Suurin osa yksityishenkilöiden ajosuoritteesta koostuu työmatkoista”

Ryhmää ja adressia selaillessa mieleen jää ensisijaisesti oikeus työntekoon ja maininnat siitä, miten suurin osa käyttää autoa nimenomaisesti työssäkäyntiin. Suomessa oman kuntansa alueella vuonna 2018 työskenteli 65,2% työssäkäyvistä aikuisista. 

Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastojen mukaan 46 prosenttia työmatkoista on alle seitsemän kilometrin mittaisia. Puolestaan, jos noin kilometrin matka on käveltävissä, niin 7 prosenttia eli yli 150 000 työllisistä asuu kävely­matkan päässä työpaikastaan. Kaikkiaan tämä tarkoittaa sitä, että joka toinen työssäkäyvä voisi pyöräillä ja joka kymmenes kävellä töihin.

“Muutokseen tulee pyrkiä vain tukevilla keinoilla, kurittamisen aika on ohi”

Adressista keskeisin viesti on autoilun kalleus, joka kurittaa työssäkäyviä aikuisia. Surkutellessa taidetaan unohtaa, että autoilijat saavat jo erilaisia tukia. Vuonna 2021 autoilijat saavat omalla autolla tehdyistä työkilometreistä 0.44€/km ilman korotuksia. Myös asunnon ja työpaikan väliset matkakulut on mahdollista vähentää verotuksessa. 

Kodin ja työpaikan välisistä matkoista saa vähennyksen sen mukaan mitä kulkuneuvoa matkoihin on halvinta käyttää. Oman auton kulut voidaan vähentää, jos vaadittavat ehdot täyttyvät, jotka autoilun kurituksen kommenttien perusteella täyttyvät aivan jokaisella.

Suhteutettuna korvaukset siihen, että yksityisautoilu maksaa yhteiskunnalle 0,11€ jokaista ajettua kilometriä kohden, niin kädenojennus on kohtuullinen. Pyöräily tuottaa yhteiskunnalle 0,18€ jokaiselta ajetulta kilometriltä, mutta siitä saa silti kilometrikorvausta ainoastaan 0,10€/km. Pyöräillessä kodin ja työmatkan välisen korvauksen maksimi on 85,00 e/vuodessa. 

Korotuksia näihin etuihin adressissa ei sentään vaadita, mutta lähes kaikkien muiden autoiluun liittyvien verojen laskemista kylläkin. Vapaudestaan liikkua on kuitenkin enemmän kuin ymmärrettävää joutua maksamaan, koska autoilun aiheuttamia kustannuksia valtiolle ovat muun muassa:

  • Valtion ja kuntien ylläpitämä teiden kunnossapito
  • Liikenneonnettomuuksien sekä päästöjen haittakustannukset
  • Infrastruktuurin ja ympäristön haittakustannukset
  • Liikennemelu ja autoilun passivoinnin terveyskustannukset

Nämä kustannukset eivät kuittaudu kerätyillä veroilla, mutta niiden hinta huomataan sitten, kun ne osuvat konkreettisesti omalle kohdalle.

Autoilun aiheuttamista haitoista olen kirjoittanut aikaisemmin esimerkiksi täällä

Auton sisältä kuva. Hintalappu roikkuu auton takapeilistä.
STOP! Autoilijoiden kuritukselle adressi korostaa autoilun kallista bensan hintaa ja korkeita kuluja.

“Autovero tulee poistaa nopealla aikataululla”

Verotuksella voidaan ohjata kuluttajien toimintaa ja valintoja. Suomessa henkilöautojen CO2-päästöjä on pyritty vähentämään mm. auto- ja ajoneuvoverotuksen kautta. Autovero ja ajoneuvoveron perusvero on porrastettu auton ominaispäästöjen (CO2 g/km) mukaan. Verotus tukee täten vähäpäästöisiä autoja ja yhteiskunnan kannalta merkittävät ajoneuvot, kuten pelastus- ja sairaankuljetus ja bussit ovat vapautettuja autoverosta. Lisäksi perusosasta ovat vapautettuja henkilöt, jolle on myönnetty vammaisen pysäköintilupa.

Verotuksessa huomioidaan myös autokannan uudistustarve ja vähempi päästöisten autojen hankitaan tuetaan erilaisilla tukisummilla ja romutuspalkkiolla. Toki ongelmallista on, että uuden auton hankintaan kohdennetuista eduista hyötyvät eniten suurituloiset. 

“Suomen tulee tavoitella tieliikenteen hiilineutraliutta vuoteen 2050 (eikä 2035)”

Lliikenteen päästöt kasvoivat tasaisesti 1990-luvun alun jälkeen vuoteen 2007 asti pääosin liikennesuoritteen kasvaessa. Tämän jälkeen ne taittuivat laskuun mm. taantuman, autojen energiatehokkuuden paranemisen ja biopolttoaineiden käytön vaikutuksesta. Adressissa vaadittavat toimet haluaisivat kuitenkin jarruttaa tai lopettaa tämän positiivisen kehityksen.

Toimet joita valtio on säätänyt autoilun vähentämiseksi tähtäävät mahdollisimman nopeasti ilmastotavoitteiden saavuttamiseen eli siihen, että autolla voitaisi ajaa jatkossakin, kun renkaat eivät sula asfalttiin. 

Olisi helpottavaa syyllistää päästöistä vain muita, mutta liikenne on merkittävässä osassa siinä, että voimme päästä asetettuihin ilmastotavoitteisiin. Liikenteen osuus eli 21 prosenttia Suomen kasvihuonekaasupäästöistä ei kuulosta merkittävältä, jos päästöjä verrataan esimerkiksi energiasektoriin, joka vastaa 74 prosenttia päästöistä. Tällöin kuitenkin unohdetaan, että liikenne muodostaa 21 prosentin lisäksi noin 29 % energiasektorin päästöistä.

“Vaadimme biojakeluvelvoitteen laskemista”

Adressi vastustaa muun muassa jakeluvelvoitetta. Suomessa on kansallinen jakeluvelvoite koskee tieliikenteessä käytettäviä biopolttoaineita. Jakeluvelvoite on asetettu asteittain nousevaksi siten, että vuonna 2029 ja sen jälkeen biopolttoaineiden energiasisällön osuus jakelijan kulutukseen toimittamien moottoribensiinin, dieselöljyn ja biopolttoaineiden energiasisällön kokonaismäärästä tulee olla vähintään 30 %. Vuonna 2021 jakeluvelvoite on 18 %.  

Tavoitteen mukainen laki on ollut voimassa jo vuodesta 2019 ja vuonna 2020 biopolttoaineiden osuus liikennepolttoaineissa oli jo 11 prosenttia. Tällä hetkellä on oletettavaa, että asetetut tavoitteet tullaan saavuttamaan. Tavoitteeseen pääsyä vauhdittaa se, että hallitus antoi eduskunnalle esityksen, jossa jakeluvelvoitelain soveltamisalaa laajennettaisiin kattamaan biokaasu ja muuta kuin biologista alkuperää olevat uusiutuvat nestemäiset ja kaasumaiset polttoaineet (RFNBO), joilla jakeluvelvoitetta voitaisi kattaa biopolttoaineiden lisäksi. 

Nuori tankkaamassa punaista autoa.
Kallis bensanhinta nostaa autoilun kustannuksia.

“Hallituksen tulee pidättäytyä autoilijoille negatiivisista liikenteen taloudellisista uudistuksista, joihin kuuluu mm. ruuhkamaksut”

Viimeisimpänä mainintana vielä yllätys siitä, miten STOP! Autoilijoiden kuritukselle -adressi vastustaa esimerkiksi ruuhkamaksuja vaikka nimenomaan ruuhkamaksut kohdentuisivat vain niille alueille, joilla autoilua voitaisi vähentää luontevasti hyvän julkisen liikenteen ansiosta. Monissa Euroopan suurkaupungeissa ruuhkamaksut ovat vähentäneet henkilöautoliikennettä 11–30 prosenttia.

Lopuksi

Adressissa ja STOP! Autoilijoiden kuritukselle -järjestämässä mielenosoituksessa jätetään huomiotta autoilun ilmasto-, ympäristö- sekä terveysvaikutukset. Autoilulle on paikkansa eikä mitään liikennemuotoa tulisi nostaa ylitse muiden. Tämän hetkisillä vaatimuksilla näin kuitenkin pyritään tekemään, samalla vähätellen autoilun aiheuttamia haittavaikutuksia. 

Verotuksella ja erilaisilla säädöksillä pyritään vähentämään autoilijoiden määrää ja haittoja. Osa maksuista on porrastettu suhteessa aiheutuneeseen haittaan. Adressissa pyritään kuitenkin tasapäistämään monia kuluja, jopa autoilijoita alueellisesti vaikka autoilun lähtökohdat ovat hyvin erilaiset pääkaupunkiseudulla ja haja-asutusalueilla. 

Lue lisää
Lue lisää
Instagram
YouTube

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *